Wat is co-assurantie

Co-assurantie is het participeren van meerdere partijen in het verzekeren van 1 risico. Complexe of omvangrijke bedrijfsmatige risico's die verzekeraars niet alleen kunnen of willen dragen, worden dan in co-assurantie gesloten.

Elke verzekeraar tekent voor een deel van het risico tot er een 100% dekking bereikt is op het te verzekeren object. De leading underwriter is de verzekeraar die de verzekering als eerste heeft geaccepteerd en getekend.


Geschiedenis co-assurantie

Vanouds was de beurs een trefpunt van kooplieden en de plaats waar zaken werden gedaan. Rotterdam kende al in 1598 een beursgebouw waarin handelsactiviteiten plaatsvonden en daarop betrekking hebbende verzekeringen konden worden gesloten. Amsterdam volgde later. Hier werd voor het eerst een beursgebouw in gebruik genomen in 1611.

De verzekeringszaken werden voor de handelslieden gedaan door als zodanig beëdigde makelaars in assurantiën en in Amsterdam ook door niet beëdigde assurantiebezorgers. Deze verzekeringstussenpersonen brachten de verzekeringen onder bij de op de beursvloer aanwezige assuradeuren, doorgaans gevolmachtigd agenten van binnen- of buitenlandse verzekeraars.

Bij het merendeel van de ter beurze gesloten verzekeringen was sprake van co-assurantie. Dit leidde ertoe dat voor verschillende verzekeringsvormen uniforme voorwaarden (beurspolissen) werden ontwikkeld. Als gevolg van de invoering van het e-ABS-systeem, het elektronisch Assurantie Beurs Systeem voor de co-assurantie, bestaan er sinds 1 januari 2004 in ons land geen fysieke beurzen meer.

Gratis offerte ›

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Gratis offerte Wat is het Menu
Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.